နည္းပညာထြန္ကားလာမႈႏွင့္စာေပေလာက

နည္းပညာ ထြန္းကားလာမႈသည္ စာေပ ေလာကအတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေန သည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ မီဒီယာ ေလာကတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းစာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မဂၢဇင္းမ်ား တစ္စတစ္စျဖင့္ စတင္ ေပၚေပါက္ လာေနၿပီ ျဖစ္ သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာေပေလာက၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အရွိန္ျမန္ လွသျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းစာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မဂၢဇင္းမ်ား ယေန႔ထက္ ပို၍ မ်ားျပားလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ စာမဖတ္ေတာ့ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္မွာ လက္ေတြ႕ မက်ေပ၊ စာအုပ္ တိုက္မ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္း တိုက္မ်ား ပိတ္သြား ရေလာက္သည္ အထိ အဓိက တရားခံမွာ နည္းပညာ ထြန္းကားလာမႈေၾကာင့္ဟု ဆို လၽွင္ ပို၍ သဘာဝမက်ပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ထြန္းကားလာသည့္ နည္းပညာတို႔ အေပၚ လိုက္ပါ စီးေမ်ာနိုင္မႈ မရွိဘဲ ေခတ္မမွီေတာ့သည့္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို မစြန႔္ လႊတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ တြင္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွအစ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေပၚသို႔ မွီခိုေျပာင္းလဲလာ ၾကသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း မ်ားလွ သည္။ ဥပမာ တစ္ခုျပရေသာ္ ယေန႔ေခတ္ Best Seller စာအုပ္ အမ်ားစုမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မားကတ္တင္း ပညာရပ္ကို အသုံးခ်ၿပီး ေၾကာ္ျငာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

 ျမန္မာျပည္တြင္ PDF ေခၚ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ စာအုပ္မ်ား တစိမ့္စိမ့္ျဖင့္ ထြန္းကား လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုရွိခဲ့ၿပီ။ အလြယ္တကူ ရယူနိုင္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အခမဲ့ ရသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ရွားပါးစာအုပ္မ်ား ရနိုင္သည္က တစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ EBook ဖတ္ရႈသူမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာPDF စာအုပ္မ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ စနစ္တက် ၀ယ္ယူနိုင္သည့္ Online Book Store မ်ား ယခုထက္ပို၍ မ်ားျပားလာရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုအခ်က္သည္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာေပေလာက ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ေနျပန္သည္။

 အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာေပေလာ ကို အထင္မႀကီးေခ်၊ စိတ္ႀကိဳက္ လြတ္လပ္စြာ ေရးႏိုင္ျခင္း၊ အယ္ဒီတာ စားပ ြဲမျဖတ္ရျခင္း စ သည္တို႔ေၾကာင့္ ေခြးတိုးေပါက္ဟုပင္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာမ်ား ယခုထက္ပို၍ မ်ား ျပားလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဖို႔ ခက္သြားလိမ့္မည္။ အမွန္ေတာ့ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရးသည္ျဖစ္ေစ ေစတနာပါေသာ စာတစ္ပုဒ္ သည္ ေစတနာ ပါေနျမဲပင္..။ ေခတ္ အလိုက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အသြင္သ႑န္တို႔ကို လက္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

 နည္းပညာ ထြန္းကားလာမႈေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေလာကအတြက္ သာမက ပုံႏွိပ္ေလာက အတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားစြာ ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းေနဦးမည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာေပေလာက ေၾကာင့္ ပုံႏွိပ္စာေပမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားႏိုင္ပါ။ သူေနရာႏွင့္သူ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ ထြန္းကားလာမႈ သည္ စာေပေလာကအေပၚ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္း ေစေသာေၾကာင့္ ထို အခြင့္အေရးမ်ား ကို အမိအရ အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာ

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ - ၁ရက္ေန႔ ထုတ္ Morning E-Magazine No.1, Issue.4 ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.