ဆြဲငင္အား (Gravitational Force)


ယခုအခါ ဆြဲငင္အားလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ လူတိုင္းသိပါ တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ကမၻာအျပင္မွာ က်န္တဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြ ၾကယ္ေတြ တြင္းနက္ေတြ ဂလက္ဆီေတြမွာ လည္း ကိုယ္ပိုင္ ဆြဲငင္အားေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဆြဲအား ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အခုလိုရပ္တည္ေနနိုင္ တာပါ။ကၽြန္ေတာ္ဥပမာေပးမယ္ဆိုရင္ ဘတ္စကတ္ေဘာ ဥပမာနဲ႔ေပးၾကည့္ပါမယ္။

ဘတ္စကတ္ေဘာနဲ႔ဆြဲငင္အား  
          ဘတ္စကတ္ေဘာ တစ္လုံးကို ေျမႇာက္လိုက္တာနဲ႔ ေဘာလုံးဟာ ျပန္က်လာတယ္။ ဒါဟာဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဆြဲငင္အားမရွိရင္ ေဘာလုံးဟာ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္ထဲက ေရာက္သြားမွာပါပဲ။ ဆြဲငင္အား ေၾကာင့္ပဲ ဘတ္စကတ္ေဘာဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ ကို ေရာက္နိုင္တယ္။

နယူတန္ရဲ႕ပန္းသီးေႂကြၾကျခင္းသင္ခန္းစာ
          ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ဆြဲငင္အားကို ပထမဆုံး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့သူဆိုရင္ နယူတန္ကို ေျပးျမင္မိၾကလိမ့္မယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ နယူတန္ဟာ တစ္ေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ၿခံဝင္းထဲ ပန္းသီး အပင္ေအာက္မွာ ထိုင္ေနခ်ိန္ ပန္းသီးတစ္လုံး သူ႔ေပၚ ျပဳတ္က်လာတယ္။ ျပဳတ္က်ခ်င္း ဒါဟာ ကမၻာေျမႀကီးရဲ့ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္လို႔ တန္းမသိ​ေသးပါဘူး။ သူ .. စတင္ စဥ္းစား ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ နယူတန္ဟာ ပန္းသီးေႂကြက် တာကို အေျခခံၿပီး ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ဆြဲငင္အားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

          ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ မဟုတ္ရင္ ပန္းသီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျပဳတ္က်နိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါဟာ နယူတန္ရဲ့ ဆြဲငင္အားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပုံပါပဲ။

လ-ကမၻာဆြဲငင္အား
          ကမၻာမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ဆြဲငင္အားရွိသလို လမွာ လည္း ဆြဲငင္အား ရွိတယ္။ လဟာ ကမၻာကေန ဘာ့ေၾကာင့္ အေဝးကို ထြက္မသြားဘဲ ကမၻာကို လွည့္ပတ္ေနရ တာလဲ။
          နယူတန္က ဒီလိုယူဆတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဆြဲငင္အား ေၾကာင့္ဆိုေပမယ့္ လဟာ ကမၻာေျမေပၚကို ဘာ့ေၾကာင့္ မေရာက္တာလဲ။
            လဟာလည္း ကမၻာကိုျပန္ဆြဲငင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပဲ လနဲ႔ကမၻာဟာ တည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ လမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႕ ေနတာပါပဲ။

ေနရဲ႕ဆြဲငင္အား
            ေနဟာ ကမၻာထက္ ၁၀၉ ဆမွ် ပိုႀကီးတယ္။ ေနမွာ လည္း ကိုယ္ပိုင္ ဆြဲငင္အား ရွိတယ္။ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ရီေလတီဗတီအရ သိပ္သည္းဆႀကီးရင္ ဆြဲငင္အား ပိုေကာင္းေလ ျဖစ္တယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္​ေနဟာ သိပ္သည္းဆ ႀကီးသလို ကမၻာထက္လည္း သိပ္သည္းဆပိုႀကီးတယ္။

          အကယ္၍ လူတစ္ဦးဟာ ေနထဲကို သြားလိုက္ရင္ ေနရဲ႕ ဆြဲငင္အားႀကီးလို႔ သူ႔ရဲ့ေျခေတြလက္ေတြကို မတရား မရမယ္။ ဒါဟာေနပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေနထက္ သုံးဆ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ ၾကယ္ေတြဟာ သိပ္သည္းဆလည္း ႀကီးသလို ေနထက္လည္း ဆြဲငင္အား ပိုေကာင္းတယ္။ ၾကယ္ထဲကိုသြားတဲ့ လူကလည္း သူ႔ရဲ့ေျခလက္ေတြ မလို႔ရမွာကို မဟုတ္ပါဘူး။

တြင္းနက္ရဲ႕ဆြဲငင္အား
              တြင္းနက္ (Black hole)ေတြဟာ ေနထက္ သုံးဆ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ ၾကယ္ေတြေသရင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၾကယ္ေသေတြဆိုရင္လည္း မမွားနိုင္ပါဘူး။ တြင္းနက္ေတြဟာ ေနရဲ႕ ဆြဲငင္အားထက္ ပိုမိုႀကီး မားတာေၾကာင့္ အျမန္ဆုံး အလင္းေတာင္ ျပန္ထြက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
          တြင္းနက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားၾကတဲ့ ၾကယ္ေတြဟာ လည္း ပ်က္စီးရတာပါပဲ။ ၾကယ္ေတြပ်က္စီး ရတာလည္း တြင္းနက္ေတြရဲ့ ဗဟိုခ်က္မက ဆြဲငင္အားေတြမ်ားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆြဲငင္အားရဲ့အက်ိဳး
          ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ေနႏိုင္တယ္ ဆိုရင္လည္း မမွားနိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဥပမာ-ေရခ်ိဳးရင္ ေရဖလားထဲကေရဟာ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ေရဟာ ခ်ိဳးသူရဲ႕ ကိုယ္ေပၚကို က်ေရာက္တယ္။ ဒါဟာ ဆြဲငင္အားရဲ႕ အက်ိဳးဆိုရင္လည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကမၻာရဲ႕ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနနိုင္တာပါ။

ေသနတ္က်ည္ဆံဥပမာ
          ေတာင္ကုန္း တစ္ခုကေန ေသနတ္တစ္ခ်က္ပစ္လိုက္တယ္ဆိုပါစို႔။ ေသနတ္ရဲ့ က်ည္ဆံဟာ ဆက္သြားေန မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ပဲ က်ည္ဆံဟာ တစ္ ေနရာရာမွာ က်သြားမွာပါပဲ။ ဆြဲငင္အားမရွိရင္ က်ည္ဆံ ဟာ အဆုံးမရွိ ဆက္သြားေနမယ္။

ကြမ္တမ္ေျမထုဆြဲအား
          ေယဘုယ်ႏႈိင္းရသီအိုရီဟာ ၂၀ ရာစုရဲ႕ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ သီအိုရီ တစ္ခုျဖစ္သလို ႏႈိင္းရသီအိုရီ အျပင္ ၂၀ ရာစုမွာပဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ သီအိုရီသစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါ တယ္။ ၎ဟာ "ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္" ျဖစ္တယ္။
          ၎ဟာအလြန္ေသးငယ္တဲ့ အတိုင္းအတာမ်ား အျပင္ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္း ေပးတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ယခုႀကိဳးစား ေနတာဟာ ယင္းႏႈိင္းရသီအိုရီနဲ႔ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး [ကြမ္တမ္ေျမထုဆြဲအား] ေပါင္းစပ္နိုင္တာကို ႀကိဳးစား ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာအခ်ိန္အပါအဝင္ ေနရာတိုင္းမွာ ပါပဲ မွန္ကန္စြာ အသုံးခ်နိုင္ဖို႔အတြက္ ရနိုင္သလို [တစ္မူထူးျခားျခင္း] ကင္းလြတ္ရပါမယ္။

ပရိုတြန္ရဲ႕ဆြဲငင္အား
          အရာဝတၳဳေတြကို အက္တမ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထား တယ္။ သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္နိုင္။ အက္တမ္ဟာ ဂရိ စကားအရ [ခြဲထုတ္၍မရ]လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဂၽြန္ေဒၚလတန္ဟာ အက္တမ္ေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို ႏႈိက္ႏႈိက္ ခြ်တ္ခြ်တ္ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့သူဟာလည္း အက္တမ္ဟာ ခြဲမရေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိပၸံ ပညာရွင္ေတြ အက္တမ္ေတြကို ခြဲစိတ္ၿပီး အက္တမ္မွာ သူ႔ထက္ေသးငယ္တဲ့ အေျခခံအမႈန္ ရွိေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ တယ္။ ၎တို႔အမႈန္ေတြဟာ ပရိုတြန္နဲ႔ အီလထရြန္ေတြ ျဖစ္တယ္။
          ပရိုတြန္ဟာ လွ်ပ္စစ္ အဖိုေဆာင္ၿပီး အီလက္ထရြန္ ဟာ လွ်ပ္စစ္အမ ေဆာင္ပါတယ္။ ပရိုတြန္ဟာ အက္တမ္ ရဲ့အလယ္ဗဟိုမွာ တည္ရွိၿပီး အီလထရြန္ဟာ ပရိုတြန္နဲ႔ န်ဴထရြန္ကိုလွည့္ပတ္ေနတယ္။ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

          ဒါလည္းပဲ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တူတယ္။ ပရိုတြန္ဟာ အီလက္ထရြန္ကို ဆြဲငင္ထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ အီလက္ထရြန္ဟာ ပရိုတြန္ရဲ့ ေဘးကိုလြင့္ထြက္ မသြားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ပရိုတြန္က ဆြဲငင္သလဲ။ ပရိုတြန္က ျဒပ္ထု မ်ားလို႔ပါ။

ကမၻာကိုပတ္ေသာ လရဲ႕လမ္းေၾကာင္း     
          လဟာ ကမၻာႀကီးကို ၁နာရီလွ်င္ မိုင္၂၃၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လွည့္ပတ္ေနတယ္။ လဟာ ကမၻာကို ဘဲဥပုံလို ပတ္ရင္ (ရွည္ေမ်ာေမ်ာပုံစံ) တစ္စကၠန႔္ကို (ဝ.၀၀၄၄ေပ)ႏႈန္းနဲ႔ ကမၻာဟာ ေဝးရာကို လြင့္ထြက္ ေနလိမ့္မယ္လို႔ နကၡတ္ ပညာရွင္ေတြက ယူဆတယ္။ ကမၻာကိုစက္ဝိုင္းပုံစံ ပတ္ ရင္လည္း တစ္စကၠန႔္ကို (ဝ.၀၀၄၄ေပ) ႏႈန္းနဲ႔ ေအာက္ကို က်ေနမယ္။ ေျမႀကီးရဲ႕ ဆြဲငင္အားဟာ တစ္စကၠန႔္ကို ၁၆ ေပႏႈန္းနဲ႔ ေအာက္ကိုဆြဲခ်ေနရင္ လ ဟာ ဘာေၾကာင့္ တစ္ စကၠန႔္ကို ဝ.၀၀၄၄ေပႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္ရတာလဲ။

နယူတန္ရဲ့ယူဆခ်က္
          ၀.၀၀၄၄ ေပ ႏႈန္းနဲ႔ က်တာေႏွးသြားရတာ လဟာ ကမၻာရဲ႕ ဆြဲငင္အားကေန ေဝးသြားလို႔ျဖစ္ရမယ္ လို႔ ယူဆ တယ္။ အရာဝတၳဳေတြ ကမၻာေျမျပင္ေပၚကို က်တဲ့ႏႈန္းဟာ ကမၻာဘက္ကို လေရြ႕လာတဲ့ ႏႈန္းထက္ ၃၆၃၂ ဆ ပိုျမန္ တယ္။ ကမၻာေျမျပင္ဘက္ကို လေရြ႕တဲ့ႏွုန္းဟာ တစ္စကၠန႔္ ကို (ဝ.၀၀၄၄ေပ) ႏႈန္းနဲ႔ေရြ႕တယ္လို႔ နယူတန္ က အတည္ျပဳလိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ နယူတန္ရဲ့ယူဆခ်က္ ကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြ မ်ားလာတယ္။

နယူတန္ရဲ့ေျမထုဆြဲအား
          ၿငိမ္သက္ေနေသာ အရာကို အားတစ္ခုခုက ၿငိမ္ သက္ေနေသာ အရာေပၚသို႔ မေရာက္မခ်င္း ၿငိမ္သက္ ေနတဲ့ သေဘာရွိတယ္လို႔ နယူတန္က တင္ျပခဲ့တယ္။
 [အရာတစ္ခုကို အားတစ္ခုက လႈံ႕ေဆာ္ေပးလိုက္ပါက ၎ အရာဝတၳဳက မည္သို႔ေရြ႕လ်ားေၾကာင္း ယင္းေရြ႕လ်ားျခင္း က မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစေၾကာင္း] နယူတန္က ေဖာ္ၿပ ထားတယ္။
ကမၻာအျပင္ က်န္ၿဂိဳဟ္မ်ားဟာလည္း ေနကိုဘာေၾကာင့္ ဘဲဥပုံစံလွည့္ပတ္ရတာလဲ။

          နယူတန္က ဒါဟာ အားတစ္စုံတစ္ခု ေၾကာင့္္ ျဖစ္ တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုကို လႊတ္ခ်ပါက ေလ ထဲမွာရပ္မေနဘဲ ေျမျပင္ေပၚသို႔ က်ေရာက္တဲ့ အားနဲ႔ အတူတူျဖစ္တယ္လို႔ နယူတန္ကဆိုတယ္။ ဒါကို နယူတန္ က [ေျမထုဆြဲအား]လို႔ အမည္ေပးခဲ့တယ္။


ထူးဆက္နိုင္
Powered by Blogger.