အိုင္းစတိုင္းရဲ႕စၾက၀ဠာ


စၾက၀ဠာရဲ႕အစကို ကြၽန္ေတာ္အရင္ကေရးဖူးပါတယ္။ စၾက၀ဠာက အတိုင္းမသိ က်ယ္ေျပာတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻကို တစ္ပတ္ပတ္ရင္ မူလေနရာ ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ ဒါဟာကမာၻမွာ ကန္သတ္ခ်က္မရွိေပမယ့္ ကမာၻ႔မ်က္နွာျပင္က ခံုးလို႔ အတိုင္းအဆရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ဟင္းလင္းျပင္ဟာလည္း အကန္အသတ္မရွိ အတားအဆီးမရွိေပမယ့္ အတိုင္းအဆေတာ့ရွိပါတယ္။

အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္းဟာ သည္ယူဆခ်က္ကို အေျခတည္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ရီေလးတစ္ဗတီကို တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ စၾကဝဠာရဲ႕ အာကာသမ်က္နွာျပင္ဟာလည္း ကမာၻ႔မ်က္နွာျပင္လို အတိုင္းအဆရွိပါတယ္။ သို႔ျဖစ္လို႔သာ အာကာသ မ်က္နွာျပင္က ေကြးၿပီး တစ္ေနရာမွာ လာထိၾကတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ဥပမာ
———————-
အဲလ္ဘတ္က ေျမႀကီးထဲကို ၀င္သြားတဲ့ ေပြးတစ္ေကာင္ဟာ ေအာက္ကို အေျဖာင့္ႀကီးအတိုင္းပဲ ဆက္ေဖာက္သြားရင္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေျမႀကီးကို မေတြ႕ရဘဲ ေလဟာနယ္ထဲ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမမ်က္နွာျပင္ေပၚမွာ လမ္းေလ်ွာက္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္မ်ားကေတာ့ ေျမႀကီးမ်က္နွာျပင္ မဟုတ္တဲ့ေနရာကို ရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဥပမာက အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ရီေလးတစ္ဗတီ အခ်ဳပ္ပါပဲ။ ဒီေကာက္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္က အၾကမ္းဖ်င္း ထပ္တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။

နယူတန္႔အဆိုေတြ
———————-
သိပၸံပညာရွင္ ဆာအိုက္ဆက္ နယူတန္ ကိုေတာ့ မၾကားဖူးတဲ့ အာကာသသိပၸံသမား မရွိသေလာက္ပါပဲ။ “ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ အရာ၀တၳဳတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္ေနေသာ ၀တၳဳတစ္ခုသည္ ျပင္ပမွအားတစ္ခုက မသက္ေရာက္မီ အထိ မူလအေျခအေနအတိုင္းသာ တည္ရွိမည္။”
(နယူတန္၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈ ပထမနိယာမ)

“အဟုန္၏ ေျပာင္းလဲနႈန္းသည္ သက္ေရာက္ေသာအားႏွင့္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ၿပီး ထိုအား၏ လားရာအတိုင္း ဦးတည္သည္။”
(နယူတန္၏ဒုတိယနိယာမ)

သည္နိယာမ ႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ပထမနိယာမ ဟာ အီနားရွားလို႔ေခၚတဲ့ အားရဲ႕ သတၱိကို ေဖာ္ျပၿပီး ဒုတိယ နိယာမကေတာ့ အားရဲ႕သေဘာကို ျပသတာ သိျမင္နိုင္ပါတယ္။ နယူတန္က ပစၥည္းေတြကို ပစ္လိုက္ရင္ အဲ့သည့္ပစၥည္းေတြ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ ေကြးသြားတယ္။ ဒါဟာေျမႀကီးရဲ႕ ဆြဲအားပဲလို႔ ယူဆမိပါတယ္။

သည္ယူဆခ်က္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အႏွစ္(၂၀၀)ေလာက္ကို လက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ၁၉ ရာစုနွစ္ အကုန္ပိုင္း ေရာက္ေတာ့ မစ္ခဲ်ဆန္ နဲ႔ ေမာ္ေလ ဆိုတဲ့ အာကာသ သိပၸံသမားႏွစ္ေယာက္ က နယူတန္ရဲ႕ အဆိုေတြ မွားတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေပမယ့္ နယူတန္႔ ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ ဆက္လက္ၿပီး ရူပေဗဒနဲ႔ အာကာသသိပၸံ အယူအဆေတြ တိုးတက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ကူးထဲက`အီသာ´
———————-
နယူတန္က အားကိုတိုင္းတဲ့ေနရာမွာ အလ်င္ရဲ႕ သေဘာကို ယူသံုးထားတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အလ်င္ရဲ႕ မူလသေဘာကို မသိၾကေသးဘူး။ ဆိုေတာ့။ အလ်င္ရဲ႕မူလသေဘာကို သိဖို႔ တိုင္းတာဖို႔လိုလာတယ္။ တိုင္းဖို႔အတြက္ အၫႊန္းေဘာင္ တစ္ခုကို စိတ္ကူးထဲက သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အီသာလို႔ပါ။ အဲ့သည့္ အၫႊန္းေဘာင္ဟာ ဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာပဲ ရွိပါတယ္။ အီသာနဲ႔ အခ်ိန္ကို ေဘာင္ေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္လာ ၾကပါတယ္။ အီသာေတြ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ရႈပ္ခတ္ေနတဲ့သည့္ အေထြးကို ဥပမာနဲ႔ေျပာရင္ တန္းေျပသြားပါမယ္။

သင့္ေဘးနားက နာရီတစ္လံုးကို ၾကည့္ေနလိုက္ပါ။ စိတ္ကူးထဲမွာ ၀တၳဳပစၥည္း တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။ တစ္စကၠန္႔မွာ ေ႐ြ႕ၾကည့္ပါ။ ဆယ္ေပ ေ႐ြ႕တယ္ဆိုပါစို႔။ သည္ေတာ့ အဲ့ဒီ့၀တၳဳရဲ႕ အလ်င္က တစ္စကၠန္႔မွာ ဆယ္ေပပါပဲ။ သည္လို တိုင္းတာခဲ့ၾကတာပါ။ သို႔ေပမယ္လို႔ သည္ျပႆနာ ေျပေပမယ့္ ေနာက္ျပႆနာ ေပၚလာပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ျပႆနာကေတာ့ အီသာနဲ႔ အခ်ိန္တို႔ပါ။ အီသာထဲမွာ ဆယ္ေပေ႐ြ႕တယ္ဆို ဘယ္မွာလဲ အီသာဆိုေတာ့ ျပစရာမရွိပါဘူး။ ဘယ္မွာလဲ အခ်ိန္ဆိုေတာ့လည္း တေျပးညီး စီးဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ရယ္လို႔ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္မရွိပါဘူး။ စိတ္ကူးထဲက အီသာပါပဲ။ သို႔ေသာ္ အလ်င္ ျပႆနာ ကေတာ့ အေတာ္ေလး အဆင္ေခ်ာခဲ့ပါတယ္။

ေဆြေလးေဖာ္အာကာသ
———————-
သည္ေတာ့ ပညာရွင္တို႔က သဘာ၀ႀကီးနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အီသာ အယူအဆ ပံုစံေဟာင္းကို စြန္႔ၾကရပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဟင္းလင္းျပင္ကို ဘက္ေလးဘက္ ဟင္းလင္းျပင္လို႔ ေတြးဆ ၾကည့္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း သခ်ၤာနည္းအရ ေတြးဆခ်က္ျဖစ္လို႔ စိတ္ကူးထဲက အာကာသပါပဲ။ အိုင္းစတိုင္းက စႀကံလိုက္တဲ့ ဘက္ေလးဘက္ ဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာဆိုရင္ အေဖာ္ေလးဦးရွိတယ္ လို႔ ယူဆ ၾကည့္လိုက္ပါ။

သာမန္ ဟင္းလင္းျပင္ရဲ႕ အေဖာ္ ၃ ဖက္ျဖစ္တဲ့ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ရယ္ အခ်ိန္ရယ္ပါပဲ။ အခ်ိန္ဆိုတာကေတာ့ သိၾကတဲ့အတိုင္း ကမာၻမွာဆို အခ်ိန္ယူနစ္က ႏွစ္ အာကာသမွာ အလင္းနွစ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ အယူအဆထဲက စိတ္ကူးအေကာင္းဆံုးက အခ်ိန္ကို အႏုတ္ ၁ ရဲ႕ ၂ထပ္ကိန္း ၂(-၁) နဲ႔ေျမႇာက္တာပါပဲ။ တကယ္က အႏုတ္၁ရဲ႕ နွစ္ထပ္ကိန္း ဆိုတာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဒါကို စိတ္ကူး ကိန္းဂဏန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ သည္လို စိတ္ကူးကို ထည့္ထားတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ဒါမွသာအခ်ိန္ကို ဟင္းလင္းျပင္နဲ႔ တြဲဖက္လို႔ရမွာပါ။ မူလက ဟင္းလင္းျပင္မွာ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ရယ္လို႔ အေဖာ္ ၃ ေယာက္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။

သည္အယူအဆကို ေတာ္လွန္ဖို႔ပါ။ သည္လို ထည့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ရဲ႕ ရူပေဗဒ သေဘာကို သာၿပီး ခိုင္မာေစပါတယ္။ ေလးနက္ ေစလာတယ္။ သည္လိုမွ စိတ္မကူးရင္ အခ်ိန္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိဘဲ တြက္ရခ်က္ရတာ ခက္ကုန္မွာပါ။ ရူပေဗဒ တိုးတက္မႈကို အပံုႀကီး ထိခိုက္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က စိတ္ကူးနဲ႔ အခ်ိန္ကို ရွင္သန္ေစၿပီး သိပၸံေလာကရဲ႕ အယူအဆ အသစ္ေတြ တိုးတက္ လာေစတာပါ။ သည္လိုနဲ႔ အိုင္းစတိုင္းဟာ အဟုန္နဲ႔ အလ်င္ကို သိပၸံစာလံုး ဘ၀က လက္ေတြ႕ဘ၀ကို ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ နယူတန္ရဲ႕ အားသေဘာကိုလည္း စြန္႔လႊတ္ ႏိုင္လာပါတယ္။

အထက္ကို ပစ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ၀တၳဳေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း မ်ဉ္းေကြးျဖစ္ေနတာဟာ အားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ နဂိုပကတိကို ကေကြးတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ အလိုက္သင့္သြားေအာင္ အားထုတ္နိုင္တဲ့ ၀တၳဳေတြရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္က ေကြးတယ္။ စုေပါင္းထုကလည္း အတိုင္းအဆ ရွိတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ နယူတန္ရဲ႕ အဆိုေတြက ၿဂိဳလ္ေတြရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားမႈေတြကို အေျဖမေပး နိုင္ေပမယ့္ အိုင္းစတိုင္းက အေျဖေပးခဲ့တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္ရဲ႕ ပတ္လမ္းဟာ ဘာေၾကာင့္ေကြးေနလဲ စတာေတြကိုပါ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အာကာသ သိပၸံရဲ႕ ထူးျခားေနတဲ့ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ နိႈင္းယွဥ္ဓမၼက ရွင္းျပ ေပးသြားပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ခုထိလည္း ျငင္းေနဆဲပါပဲ။

စၾက၀ဠာတည္ၿငိမ္မႈ
———————-
အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ စၾက၀ဠာေဗဒ ကို သူ႔ရဲ႕သီအိုရီက သိပ္ၿပီး အကူမေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႔သီအိုရီကို ႀကိဳက္ၿပီး သူ႔စၾက၀ဠာေဗဒကို လက္ခံမႈ နည္းခဲ့ပါတယ္။ သူ႔စၾက၀ဠာေဗဒကို ႏွစ္အတန္ၾကာၾကာ ပယ္အခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၁၇ က ဒီဆစ္တားရဲ႕ စၾက၀ဠာေဗဒဟာ လူႀကိဳက္မ်ားလာပါတယ္။ အိုင္းစတိုင္းက စၾက၀ဠာႀကီးရဲ႕ ပမာဏကိုပါ၀င္တဲ့ ျဒပ္သားအေရအတြက္ က ဆံုးျဖတ္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီဆစ္တားကေတာ့စၾက၀ဠာက ျပန္႔ကားေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သည္အခ်က္က ကြာျခားေနၾကတာပါပဲ။ သို႔ေပမယ့္ သူတို႔အယူအဆေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အမွီျပဳေနတာကို ဖရိမန္းနဲ႔ လီေမတာတို႔က သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ စၾက၀ဠာက စျဖစ္လာကတည္းက ျပန္႔ကားတာ။ ေနာင္လည္းျပန္႔ကားေနမွာပဲလို႔ သူတို႔က သက္ေသျပခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္က စၾက၀ဠာဟာ အိုင္းစတိုင္း ႀကံသလိုစတယ္။ ပံုစံရွိတယ္။ ဒီဆစ္တား ေျပာသလိုျပန္႔ကားတယ္။ ဒီဆစ္တားက အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ သီအိုရီကို မွီးတယ္စသျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ စၾက၀ဠာက တည္ၿငိမ္တယ္၊ ဒီဆစ္တားက ျပန္႔ကားေနတယ္။ သူတို႔ဥပေဒသေတြက အျပန္အလွန္ မွီခိုတယ္ဆိုတာပါပဲ။

အိုင္းစတိုင္းဟာ စၾက၀ဠာကို တည္ၿငိမ္ေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာကလြဲၿပီး တစ္ခါမွ စၾက၀ဠာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး အယူအဆ မမွားဖူးပါဘူး။ ၿဂိဳလ္ေတြရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားမႈ၊ ေနၾကတ္ခ်ိန္မွာ ၾကယ္ေတြေနရာ ေ႐ြ႕မႈ၊ ေနရဲ႕စက္ကြင္းထဲမွာ ၾကယ္ေတြရဲ႕လမ္းေၾကာင္း ေကြးမႈေတြကို အိုင္းစတိုင္းက နယူတန္ရဲ႕ ဆြဲအားနိယာမကိုမွီး၊ သူ႔ရဲ႕ ရီေလးတစ္ဗစ္တီကိုသံုးၿပီး အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူ႔ကို၂၀ရာစုရဲ႕ အႀကီးျမတ္ဆံုး သိပၸံပညာရွင္လို႔ ခၚၾကတာပါပဲ။

ေမာင္သူရ
Powered by Blogger.