အႏုပညာ၏သေဘာ


အရာတစ္ခုခုသည္ ဖန္တီးသူရွိမွျဖစ္မည္။ ဖန္တီးမႈ အေပၚသုံးစြဲမႈ ရွိမွ ျပည့္စုံမည္။ အႏုပညာသည္ လည္း ထို သေဘာပင္တည္း။ အႏုပညာကို ဖန္တီးသူတို႔က ဖန္တီးလ်က္ခံစားသူတို႔ ခံစားမွသာလွ်င္ အႏုပညာ တစ္ခုသည္ ျပည့္စုံရမည္။

အႏုပညာ ဖန္တီးသူမ်ားသည္ ဖန္တီးမႈမ်ားကိုရရန္ တစ္ခုခုေသာ ရသကို ဦးစြာျဖစ္ေပၚတတ္ ၾကရသည္။ သေဘာရိုးဆိုေသာ္ မိမိတြင္ ေရရွိမွ ေရ ေပးနိုင္သကဲ့သို႔တည္း။

ရိုးသားေသာအႏုပည
ရသခံစားမႈမရွိဘဲ ဆြဲလိုက္ေသာ ပန္းခ်ီ ဆရာ ၏ ပန္ခ်ီကားသည္ ၾကည့္ရွုသူ အတြက္ မည္သည့္ ရသမွ် မခံစားေစေပ။ ရသခံစားမႈ မရွိေသာ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္၏ စာတစ္ပုဒ္ ကလည္း ဖတ္ရႈသူကို မည္သည့္ရသမွ် ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ ကိုယ္တိုင္က မခံစားရဘဲ ေရးလိုက္ ေသာ အႏုပညာ ဆြဲလိုက္ေသာ အႏုပညာ တို႔သည္ “အတုပညာ” အဆင့္သာ ရွိပါသည္။ ရိုးသားေသာ အႏုပညာမဟုတ္ပါ။ မရိုးသားေသာ အႏုပညာ တို႔သည္ မ်က္ျမင္ေအာင္ျမင္မႈကို သာရႏိုင္သည္။ အစစ္ေအာင္ျမင္မႈကို ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ေအာင္ျမင္မႈအတုအစစ္
မည္သည့္ အႏုပညာကိုမဆို ဖန္တီးပါလွ်င္ ရိုးဂုဏ္ကို လိုအပ္လွေပသည္။ တစ္ခါက အဘိုး ဘိုကေလး တင့္ေအာင္ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုမွာ ေဟာဖူး သည္။ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳလည္း စကၤာပူ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုတြင္ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၃ ပိုင္းေလာက္က ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းႀကီး လုပ္ရာတြင္ သီခ်င္း ေရးၿပိဳင္ပြဲ၌ ဆရာႀကီး ဘိုကေလး တင့္ေအာင္က ေရႊတံဆိပ္ဆုရခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ သီခ်င္းမွာ အားမာန္တက္ လွသည္။

"အေသြးအဂၤေတ၊ အသားအုတ္ေျမ၊ ျပည္ေတာ္သာ မုခ္ဦးဆီသို႔ ခ်ီတက္ခံစား ျမန္းၾကပါစို႔ေလ"
ဤသို႔ႏွယ္ စကားလုံးႀကီးမ်ားႏွင့္ ခံ့ထည္ ေန ေသာစာသားမ်ားသည္ ဆုရခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ တို႔၏ ႏွလုံးသားတြင္ မခံစားရ။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္မွ သီခ်င္းေရး ဆရာႀကီးဆရာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း ေရးစပ္လိုက္ေသာ၊ ဆုမရခဲ့ေသာ၊ မၿပိဳင္ လိုက္ရေသာ "လူခၽြန္လူေကာင္း" သီခ်င္းေလးမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ႏွလုံးသားတြင္ စြဲနစ္ ဝင္ေရာက္ သြားသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
ဆရာႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။ သူမရိုးသားခဲ့ ဟူ၏။ အဘယ္သို႔နည္း။ ဆုကိုမက္ေမာမိခဲ့ ဟူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုျပည္ေတာ္သာ သီခ်င္းႀကီးက အေရးရွင္ေသာ္လည္း ေသလ်က္ ..။

ဤသည္ကား အႏုပညာ၏ မ်က္လွည့္၊ အႏု ပညာ၏ ရိုးသားမႈ၊ အႏုပညာ၏ ႏုည့ံမႈပင္ ျဖစ္ သည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အႏုပညာ၏ ရိုးဂုဏ္၊ ခံစားခ်က္က မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း သိသာေပသည္။ ခံစားခ်က္မရွိဘဲ ေရးလွ်င္ အႏုပညာမဟုတ္။ အတုပညာသာ ျဖစ္ေပမည္။

အႏုပညာသည္၏အားမာန္
ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဆရာႀကီး ထီလာစစ္သူ ၏ စကားကိုငွားသုံးရမည္ ထင္သည္။ အႏုပညာ ရွင္တို႔ အားမာန္ကား ႀကီးမား ထက္သန္ လွေပ သည္။ အိုသူကို ပ်ိဳေစသည္။ ညိဳးသူကို လန္းေစ သည္။ ဤသည္မွာ အႏုပညာသည္၏ အားမာန္ သတၱိသေဘာပင္ျဖစ္သည္။

အႏုပညာသည္၏တန္ခိုး
အႏုပညာသည္၏ အားမာန္သည္ အႏုပညာသည္၏ စ်ာန္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည္ႏွင့္ အႏုပညာသည္ ၏ တန္ခိုး ထြက္ေပၚလာ၏။ အႏုပညာသည္ ၏ တန္ခိုးကား မည္သည္ႏွင့္မွ် ႏႈိင္းမရ။ ယွဥ္မရ ေပ။ သူ႔အစြမ္းႏွင့္ သူသာ ေတာက္ျမဲ ေလာင္ျမဲ ျဖစ္ေပသည္။ အႏုပညာသည္၏ တန္ခိုးသည္ အႏုပညာကို ခံစား နားလည္တတ္သူ တို႔ အဖို႔ ေဆးတစ္ ခြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။

အႏုပညာကို ဖန္တီးေသာ အႏုပညာသည္ မ်ား၏ အားမာန္ သတၱိႏွင့္ တန္ခိုးစြမ္းအား တို႔ကား ပင္လယ္ေရတို႔ ခမ္းျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ထက္ျမတ္ လွ ပါေပသည္။ မ်ားျပား လွပါေပသည္။ ဤသို႔ ထက္ ျမတ္မ်ား ျပားေသာ တန္ခိုးသတၱိ အားမာန္တို႔ကို ခံစား သူတို႔ကလည္း အႏုပညာသည္မ်ား နည္းတူ ထပ္တူ ထပ္မွ် ခံစား ၾကရမည္။ သို႔မွသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း အစစ္ ျဖစ္ေခ်မည္။ သိန္းသန္းခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔မ်ားျပားသြား သည္ကေအာင္ျမင္ျခင္း အစစ္မဟုတ္။ ရင္ထဲထိ ေသာအႏုပညာကသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း အစစ္ျဖစ္ ေပသည္။

ခံစားသူမ်ား
ပစၥည္းတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္သူက ထုတ္လုပ္ လ်က္ သုံးစြဲသူတို႔က သုံးစြဲမွသာ ထိုပစၥည္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့မည္။ ထုတ္ေဝ လိုက္ေသာ အႏုပညာကို ရရွိသြားေသာ သူတို႔က ခံစားေပးမွ အား ေပးမွ ဖန္တီးသူလည္း ဖန္တီးရ က်ိဳးနပ္ေပမည္။

အႏုပညာသည္တို႔၏ အားမာန္ဆိုသည္မွာ လည္း အႏုပညာ ခံစားသူတို႔က ေပးေသာ အားေပး မႈ ျဖစ္သည္။ ထို အားကိုအႏုပညာသည္၏ အား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။

ပရိသတ္၏ အားေပးမႈသည္ မီးႏွင့္တူသည္။ မီးသည္ခ်မ္းေအးေနေသာ သူတို႔အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ေပးႏိုင္သလို ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ေလာင္စာ တို႔အေပၚ၌ကား ႀကီးစြာ ပိုမိုေတာက္ ေလာင္ေစႏိုင္သည္

ပရိသတ္မ်ားက စစ္မွန္ေသာ အႏုပညာကို အားေပးအားေျမႇာက္မလုပ္ဘဲ မစစ္မွန္ေသာ အႏု ပညာကို အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ပါက အႏုပညာ စစ္စစ္တို႔သည္ အားေပ်ာ့လ်က္အတုပညာ တို႔သာ ျဖန႔္က်က္ အုပ္မိုးသြား လိမ့္မည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အံ့ေသာ္ အႏုပညာ၏ သေဘာသည္ ဖန္တီးသူတို႔ႏွင့္ ခံစားသူတို႔၏ ေသသပ္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈ တစ္ရပ္ ဟုဆိုရမည္။ ထို ေပါင္းစည္းမႈ ကိုခိုင္ျမဲစြာ တည္တံ့ေစရန္ ထိုအားႏွစ္ရပ္ကသာ အတူတူ ေပါင္းစည္းအား ျဖည့္သြားၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သတည္း။ ။

ေမာင္သူရ
Powered by Blogger.