မတရားျခင္းသည္ခိုးယူျခင္း၏ၾကင္ေဖာ္တည္း


လူဟူသည္ကား အေသြး၊ အသားႏွင့္ အရိုး တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္း တည္ေဆာက္ထားၾကသည္။ လူျဖစ္ရတာကံမေကာင္းပါလား ဟူေသာ စကား ကို အခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြက ေျပာၾကသည္။ ကံ ဟူသည္ကား ဘဝသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တည္း။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပဳမူၾကရာတြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ က်ရွုံးသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

ေအာင္ျမင္သည္ က်ရွုံးသည္ ဆိုရာတြင္ မိမိသည္ႀကိဳးစားမွုအေပၚမူတည္သကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ လက္ခံအားေပးမွု အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေလ သည္။

အခ်ိဳ႕က မိမိႀကိဳးစားမႈကို အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး က်ဆုံးသည့္အခါ အားငယ္ စိတ္ပ်က္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက က်ရွုံးလည္း အားမာန္အျပည့္ ျပန္ျဖည့္ၿပီးေတာ့ ျပန္ထ ၾကသည္။ မိမိသည္ ႀကိဳးစားမွုျဖင့္ မည္မၽွပင္ ႀကိဳးစားေစကာမူ မိမိ ႀကိဳးစားေနေသာ အဖြဲ႕ အစည္းက ေႏြးေထြးၾကင္နာေသာ စိတ္ဓာတ္ေတြ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ မိမိသည္ ႀကိဳးစားမွုကို လက္မခံ တတ္ၾကပါလွ်င္ မိမိသည္ ႀကိဳးစားမႈကား အလဟသေတာ့ မျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း မိမိသည္ ႀကိဳးစားမႈကား အထမေျမာက္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကီးအကဲမ်ားကား လက္ ေထာက္မ်ားကို အားေပးအားေျမာက္ ျပဳေပးရန္ လည္း ေမ့တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေမ့ျခင္းကား ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အနာဂတ္ အေမွာင္ထုကို လမ္းျပယူဆာင္ေနသည့္ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလ အခ်ိန္မွာ အားမာန္ အျပည့္ႏွင့္ ခ်ီတက္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ လူငယ္တို႔ သည္ ဘဝအတြက္ ႀကိဳးစားၾကသကဲ့သို႔ မိမိ လုပ္ ငန္းခြင္အတြက္ အင္မတန္မွ အားကိုးအားထားရ ေသာ လူငယ္အမ်ားစု ျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူငယ္မ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈကား ေနာင္အနာဂတ္ ျမန္မာအလွတရားမ်ားကို ဖန္တီးေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ႀကိဳးစားမႈကို အလင္းတခါးဝမွ ဖြင့္ဟ ေစာင့္ႀကိဳ၍ အလင္းၿပ ၾကရမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း အနာဂတ္ပန္း အလွဖန္တီးရွင္ ယေန႔ လူငယ္မ်ားကို လက္တြဲ ေခၚေဆာင္၍ အလင္းႏွင့္အေမွာင္ လမ္းႏွစ္သြယ္ ကို ေဝဖန္ခြဲျခား အသိမ်ားဝင္၍ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ တာဝန္ယူ အလင္းျပသင့္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္ကား အလင္းတန္း ေဝျဖာေနေသာ လူငယ္မ်ားကို ထိုသို႔ေသာ တာဝန္ယူမႈ မရွိ ၾကသျဖင့္ မလုပ္လည္းရပါတယ္၊ မသြားလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔မွ မလုပ္တာ၊ သူတို႔မွ မေျပာတာ၊ သူတို႔ေတာင္ ေနတတ္ ၾကေသးတာပဲ ဆိုၿပီး လူငယ္ မ်ားထံ အေတြးမွားေသာ ေသြးမ်ား ထိုးသြင္းသလို ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တန္ “လခ”ရ၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ေငြ ရရင္ ၿပီးတာပဲဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းေတြ၊ အေတြးေတြႏွင့္ အတူ အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားရင္းအမိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ႀကီးကား ခရီးလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းလ်က္၊ ေရြ႕လ်ားနိုင္ေသာ အင္ဂ်င္အားလည္း ေကာင္း လ်က္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္သူနဲ႔ လိုက္ပါသူမွွာ မညီညႊတ္ ၾကဘဲ အရီးေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ဘဲ ျဖစ္ ေနရသည္။

မိမိသည္ ႀကိဳးစားမႈမွသည္ အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာႏိုင္ဖို႔ သက္ႀကီး၊ သက္ငယ္မေရြး လူတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသည္ ႀကိဳးစားမွုကို အရင္းထုတ္လို႔ နိုင္ငံေတာ္လစာမ်ားကို လကုန္ခ်ိန္တိုင္း ထုတ္ယူ ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက၊ သူရင္းငွားတို႔ သည္လည္း လစာေငြမ်ား၊ လုပ္ခ လစာမ်ား မိမိ လက္ထဲ ေရာက္လာမည္ဆိုပါလွ်င္ အေတြးတစ္ခု ေလာက္ေတာ့ ေတြးေစခ်င္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူမ်ားအိမ္မွာ တက္ၿပီးမွ၊ သူမ်ားပစၥည္း ခိုးယူမွ မတရား ခိုးယူ ရယူတာ မဟုတ္ေပ။ မိမိက အလုပ္ေသခ်ာမလုပ္ဘဲ ေငြမ်ားမ်ား ရယူျခင္းကား မတရားရာ က်ေပသည္။

မတရားျခင္းႏွင့္ ခိုးယူျခင္းကား စဥ္းစား ဆင္ျခင္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ မတရားတာေတြ လုပ္ေနျခင္းသည္ ခိုးယူျခင္းထက္ ဆိုးရြားသည္။ ခိုးယူျခင္းကား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရေသးသည္။ မတရားျခင္းသည္ ခိုးယူျခင္း၏ ၾကင္နာ ယုယေသာ စကားလုံးဟု ဆိုရေပမည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ခ လစာ မိမိလက္ထဲ ေရာက္လာပါလၽွင္ မိမိအေနနဲ႔ ထိုေငြကား မတရား ျခင္းနဲ႔ရတာလား တရားျခင္းနဲ႔ရတာလား စဥ္းစား ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္အတူ တစ္ပါးသူ၏ ႀကိဳးစားမႈကိုလည္း အျပဳံးပန္း လွလွ ေလးေတြနဲ႔ အနာဂတ္ အမိျမန္မာႏိုင္င္ငံေတာ္ႀကီးကို တိုးတက္ေအာင္ လူႀကီး၊ လူငယ္ စုေပါင္းအားေတြနဲ႔အတူ အင္ဂ်င္ေကာင္းလ်က္နဲ႔ ေမာင္ႏွင္သူႏွင့္ စီးႏွင္းသူ မညီညႊတ္၍ ခရီး အေရာက္ ေႏွးေနေသာ ျမန္မာတို႔သည္ ႀကိဳးစားမႈ ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ၾကၿပီး ႀကီးသူကို ရိုေသ၊ ရြယ္တူကိုေလးစား၊ ငယ္သူကို သနား ဆိုသည့္အတိုင္း အျပန္အလွန္ ေမတၱာထားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္ တြန္း ႏႈိးေဆာ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ....။

ရွိန္းခန္႔ေဇာ္(ပင္းတယ)
Powered by Blogger.