အမတဘ၀ကို ရွာေဖြျခင္း


အရာတစ္ခုခုကို ရွာေဖြေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေတာ့ သိသင့္ပါသည္။ ထိုအရာကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ဖို႔ လိုသည္။ ဦးစြာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သိပၸံပညာရပ္နွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
အမတဘဝကိုခ်ဉ္းကပ္မိျခင္း
——————————
အို၊နာ၊ေသေဘး ဟူေသာေဘးႀကီးမ်ားမွ မလြတ္ေျမာက္လိုေသာသူဟူ၍ ဤကမာၻ၌ရွိလိမ့္မည္မထင္ပါ။ အားလံုးသည္ အိုရျခင္း ေဘး၊နာရျခင္းေဘး၊ ေသရျခင္းေဘးတို႔ကို ေၾကာက္လန္႔တတ္ ၾကပါေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမတဘ၀ကို လိုခ်င္မိၾကပါသည္။ ရရန္လည္း ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။ အမတဘ၀ကို မၾကာမီပင္ သိပၸံပညာကေတြ႕ရွိေတာ့မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ခံစားမိပါသည္။
အားထားဖြယ္ရာ ေမာ္လီက်ဴးလာ ေဆးပညာ
————————————————
ေမာ္လီက်ဴးလာ ေဆးပညာဆိုသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖို႔ မ်ားစြာအားျပဳစရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရူပေဗဒနွင့္ ေဆးပညာတို႔ကို ေပါင္းစပ္ကာ အက္တမ္မ်ား ၊ေမာ္လီက်ဴးမ်ားနွင့္ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးရုိးဗီဇ အဆင့္တိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္နိုင္သည့္ သိပၸံပညာရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အာ၀င္စရွရုိးဒင္းဂါ ဆိုေသာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ရူပေဗဒပညာရွင္က ၁၉၄၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္လီက်ဴးထဲရွိ ကုဒ္တစ္ခုေပၚ၌ ဇီ၀အသက္သည္တည္သည္ ဆိုေသာ အယူအဆကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုမိတ္ဆက္ခ်က္ကို ဖတ္ၿပီးရူပေဗဒပညာရွင္ ဖရန္စစ္ခရစ္နွင့္ ဇီ၀ကမၼပညာရွင္ဂ်ိမ္း၀ပ္ဆင္တို႔ေပါင္းၿပီး သုေတသနလုပ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ သုေတသနအရ ၁၉၅၃၌ အာ၀င္ေျပာေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေမာ္လီက်ဴးကို ေတြရွိခဲ့ၾကသည္။
၎သည္ အက္စစ္ဓာတ္ႂကြပစၥည္းျဖစ္သည္။ ၎ကိုဒီအန္ေအ ဟုသိၾကသည္။ ဒီအန္ေအဟူသည္မွာ ဒီေအာက္စိရီဘြန္ႏ်ဳကလိရစ္အက္စစ္ကို အတိုေကာက္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကြင္းလိမ္ပံုစံရွိသည္။ ဆန္႔ထုတ္ပါက ၆ေပထိရွည္လ်ားသည္။ အဒီနင္၊ သိုင္မင္၊ ဆိုင္တိုဆင္၊ ဂြာနန္စေသာ အက္စစ္ေပါင္း ၃ ဘီလီယံ အစဥ္လိုက္တန္းအရ ပါ၀င္ေနသည္။ ထိုစီးကြင့္တန္းႀကီးမွာ အဖို၊အမအိတ္ဇ္ပံုစံတို႔ ၀ိုင္ပံုစံတို႔ ခရုိမိုဇုန္းေတြပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းကိုေတာ့ မလိုဘူးထင္၍ ခ်န္လွပ္လိုက္ပါသည္။ (အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ ဂ်နတစ္ေခၚ မ်ိဳးရုိးဗီဇ ေလ့လာေသာပညာကို ေသခ်ာဆည္းပူးသင့္ပါသည္။)
အထက္က၎ေတြ႕ရွိခ်က္ကို အေျခခံ၍ ယေန႔ေခတ္၌ ေမာ္လီက်ဴးလာေဆးပညာသည္ တဟုန္ထိုးတိုးတက္၍ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။
လူသားခရုိမုိဇုန္း မ်ိဳးပြားစီမံခ်က္
——————————-
ဤစီမံကိန္းသည္ လူသားမ်ား၏ မ်ိဳးရုိးဗီဇ အစဥ္လိုက္တန္းႀကီး ျဖစ္ေနမႈကို ေလ့လာရန္ အဓိကရင္းရည္႐ြယ္သည္။ မ်ားစြာေသာပညာရွင္မ်ားသည္ ဤပေရာဂ်က္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကရသည္။ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ ခန္႔ကုန္က်စရိတ္ ရွိသည္။ ဤမွ်လူပင္ပန္း၊ ေငြအကုန္ခံခဲ့ရေသာ ပေရာဂ်က္မွာ မည္သို႔အက်ိဳးရွိမည္နည္း။ အက်ိဳးရွိပါသည္။
ဤပေရာဂ်က္ေၾကာင့္ပင္ ကိုယ္တြင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ဆီးအိမ္ကိုလည္းေကာင္း၊၂၀၀၉ ခုနွစ္တြင္ ေလႁပြန္ကိုလည္းေကာင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ႏွလံုးအဆို႔ရွင္၊ အေရျပား၊ ေသြး ၊ေသြးေၾကာ၊ အရုိး၊ အရုိးႏုတို႔ကိုလည္း ဆဲလ္မ်ားမွ မ်ိဳးပြားထုတ္နိုင္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုပညာကို မူတစ္ရွဴးအင္ဂ်င္နီယားရင္းဟုေခၚသည္။ အသားမ်ွင္တည္ေဆာက္ျခင္း အႏုပညာဟုဆိုရပါမည္။
ခက္ခဲေသာ၊ရႈပ္ေထြးေသာ၊မသိလြယ္ေသာ
——————————-
တစ္ရွဴးအင္ဂ်င္နီးယားရင္းသည္ လက္ေတြ႕၌ ႀကံတိုင္းေအာင္လို႔ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ခဲခက္လွပါသည္။ ဦးေနွာက္ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤါကိုမေျပာပါႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ဟူေသာအဂၤါကို ထုတ္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေသြးညစ္မ်ားကို စစ္ေပးေသာ ဇကာငယ္ေလးမ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဇကာေလးမ်ားကို တစ္ရွဴးမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ရသည္မွာ လြန္စြာပင္ ခက္ခဲလွသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခႏၶာႀကီးပါတကား။
 စတမ္းဆဲလ္တကၠေနာ္လဂ်ီသို႔
———————-
ပင္စည္ဆဲလ္နည္းပညာဟု ပာရေပမည္။ ထိုပညာရပ္သည္ တစ္ရွဴးအင္ဂ်င္နီးယားရင္းၿပီးေနာက္ တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ တစ္ရွဴးအင္ဂ်င္နီးယားရင္းသည္ အႏုစိတ္သည္ကားမွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေျပာမည့္ စတမ္းဆဲလ္တကၠေနာ္လဂ်ီက ပို၍အဆင့္ျမင့္ေပသည္။ တစ္ရွဴးအင္ဂ်င္နီးယားရင္းတြင္ အထူးစီမံထားေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ပံုစံခြက္ထဲထည့္ကာ လိုေသာတစ္ရွဴးပံုသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဆဲလ္မ်ားသည္ အားသန္ရာသို႔ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂအလိုက္ ေျပာင္းသြားတတ္ေလသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်န္ေသာမ်ိဳးရုိးဗီဇတို႔မွာ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေပ။
ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဤနည္းပညာ ေပၚေပါက္လာရသည္။ ပင္စည္ဆဲလ္ေခၚ စတမ္းဆဲလ္သည္ မည္သည့္ကာလ၌ ျဖစ္ပါေစ၊ မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ မေျပာင္းတတ္ပါ။ ထိုပင္စည္ဆဲလ္ကိုမူကား သေႏၶသားေလာင္းတြင္ ရနိုင္သည္။
 ေကာင္းမႈလား။မေကာင္းမႈလား။
——————————-
သေႏၶသားေလာင္းထံမွ ပင္စည္တစ္ရွဴးရဖို႔အတြက္ သေႏၶသားကိုစေတးၾကရမည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူ႔က်င့္၀တ္အရ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လာရသည္။ တစ္ရွဴး အင္ဂ်င္နီးယားရင္းပညာရွင္မ်ားနွင့္ စတမ္းဆဲလ္တကၠေနာ္လဂ်ီ ပညာရွင္တို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ၾကေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္မစိုးရိမ္ပါနွင့္။ သိပၸံပညာျဖစ္သည္။ အေျဖဟူသည္ေတြ႕တတ္စၿမဲပင္။
 ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အသစ္
——————
ဆဲလ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး ပင္စည္ဆဲလ္ကို မူလပင္စည္ဆဲလ္အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းႏိုင္ပါက ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳစေသာ ေရာဂါႀကီးမ်ားကို ကေလးကစားစရာသဖြယ္ ျဖစ္သြားေစၿပီး ေအာက္ပိုင္းေသသူ၊ အယ္ဇိုင္းမား ေရာဂါသည္ေတြအျပင္ ကင္ဆာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာဂါသည္မ်ားကိုပါ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္လိမ့္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းပညာသည္ ခပ္လန္႔လန္႔ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာေနရာရွိသလို ဆိုးေသာေနရာလည္း ရွိပါသည္။ ထိုဆဲလ္ ျပန္ေျပာင္းျခင္းကို ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ အေသအခ်ာ မလုပ္နိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ကင္ဆာအက်ိတ္ကိုပင္ မွားကာဖန္တီးမိနိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္သုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသးေပသည္။ သိပၸံပညာရွင္ ဒိုးရစ္ေတလာႏွင့္အဖြဲ႕က ထိုသို႔ေသာ သုေတသနကို ၂၀၀၈၌ ေအာင္ျမင္သြားသည္။ သူတို႔သည္ ခုန္ေနေသာ ႂကြက္နွလံုးကို ႂကြက္၏မူလပင္စည္ဆဲလ္မွ ထုတ္လုပ္ျပလိုက္ၾကသည္။ ယခုအခါ၌ထိုပညာကိုစစ္ပြဲတြင္ ေျခလက္ ဆံုးရႈံးသြားၾကရသူတို႔ အတြက္ဟူ၍ အေမရိကန္စစ္ဘက္မွ ႀကိဳးစား၍ သုေတသန လုပ္ေနၾကပါသည္။
အံ့ၾသဖြယ္ရာကလုန္းပညာ
———————
ထို႔အတူ ကလုန္းဟူေသာ အေကာင္လိုက္ ပံုတူမ်ိဳးပြားပညာလည္း ထြန္းေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ၌ အိုင္ယန္၀ီလ္မတ္က သိုးမေလး ေဒၚလီကို ကလုန္းပြားပစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သိပၸံေလာကႀကီး တစ္ခုလံုး
မ်က္လံုးျပဴး သြားေလာက္ေအာင္ အံ့ၾသသြားၾကသည္။ ထိုပညာမွာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသား သိုးမေလးမွ ဆဲလ္တစ္လံုးကိုယူကာ ထိုဆဲလ္၏ ႏ်ဴကလိယမွ ဒီအန္ေအထုတ္ၿပီး မ်ိဳးဥထဲထည့္၍ ကလုန္းကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ယခုထက္တိုင္ထိေတာ့ လူသားကလုန္းကို ထုတ္ယူနိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ထုတ္ယူနိုင္ကလည္း ဖန္ဆင္းရွင္ ဘာသာႀကီးမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကေပလိမ့္မည္။ လူကို လူက ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္ ထုတ္ယူနိုင္ေတာ့မည္ဟု ထင္မွတ္ရသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကလုန္းမ်ားဖန္တီးၿပီး မူလလူ၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတို႔ အတြက္လိုလွ်င္ ယူသံုးၾကမည္ဟု အဆိုမ်ား တင္သြင္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႔က်င့္၀တ္အရ ေဖာက္ျပန္ေနေသာေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္က အျပင္းအထန္ရႈပ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။
မ်ိဳးရုိးဗီဇ၏သေဘာ
————-
ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိဘႏွစ္ပါးစီမွ ခရုိမိုဆုန္း၂၃ခုစီရရွိကာ စုစုေပါင္း၄၃ခုရွိသည္။ ထိုခရုိမိုဆုန္းမ်ားတြင္ မ်ိဳးရုိးဗီဇတို႔ပါသည္။ ၎တို႔သည္လူတစ္ေယာက္၏ အသက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
မ်ိဳးရုိးဗီဇ၏အေရးပါပံု
—————-
ဂရိရာဇ၀င္၌ ဟာၾကဴလီဟူေသာ စစ္သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ရွိ၏ ။ထိုသူရဲႀကီးသည္ခြန္အားဗလသတၱိတို႔နွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ထိုသို႔ျပည့္စံုျခင္းသည္ သူ၏ဖခင္ဇုထံမွရရွိေသာ မ်ိဳးရုိးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ `ဟာၾကဴလီ၏မိခင္ အဲလ္မီးနီက သီဘိဘုရင္၏ မိဖုရားျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ဇုက ေကာင္းကင္မွၾကည့္မိရင္း အဲလ္မီးနီကို ခ်စ္ႀကိဳက္သြားသည္။ ခ်စ္ႀကိဳက္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာကို တစ္ညတြင္ သိမ္းျမန္းလိုက္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ဇု၏ တရား၀င္မယားႀကီး ဟဲရာက သိသြားၿပီး အဲလ္မီးနီကို ဒဏ္ထိေစကာ မီးမဖြားနိုင္ေအာင္ စီမံလိုက္သည္။ ဇု၏ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ ဟဲရာက မီးဖြားခြင့္ေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ဟာၾကဴလီဟူေသာ ခြန္အားရွင္သည္ လူ႔ေလာကတြင္း ေရာက္ေလသတည္း။´(ဂရိရာဇ၀င္)
အထက္ပါပံုျပင္ကို ဤေနရာတြင္တင္ျပရသည္မွာ အျခားတပါးေၾကာင့္မဟုတ္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇ အေမြဆက္ခံလာပံုကို စာဖတ္သူမ်ား သိေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပင္မ်ိဳးရုိးဗီဇသည္ အေမြဆက္ခံတတ္ေလသည္။
အနာဂတ္နတ္ဘုရား
—————
အနာဂတ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အထက္ပါနည္းပညာကို သံုးကာ နတ္ဘုရားမ်ားကို ဖန္တီးနိုင္ေတာ့မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တမူထူးျခားေသာ အစြမ္းရွိလူသားမ်ားကို ျဖစ္သည္။ ထိုအစြမ္းမ်ားရေအာင္ မ်ိဳးရုိးဗီဇကိုလိုသလို ေျပာင္းနိုင္မွရမည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲၾကည့္ရန္လည္း သုေတသနျပဳေနၾကသည္ဟု သိရသည္။
ခရီးဆက္ၾကေသာသုေတသနမ်ား
————————
မည္သို႔ပင္ ျငင္းခုန္ေနပါေစ။ သုေတသနမ်ားသည္ ရပ္တန္႔မသြားခဲ့ပါ။ ဆက္လက္၍သာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ပညာရွင္မ်ား ရုတ္တရက္သိသြားေသာ အသိတစ္ခုရွိသည္။ ေတာ္ရုံ မေသေသးဘဲ အိုေနမွာလား။ နာေနမွာလားဟူေသာ အသိပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကလည္း အေရးႀကီးလွသည္။
မေသဆု
——-
ဂရိရာဇ၀င္ေဟာင္းကို ေမႊေနွာက္ၾကည့္လွ်င္ လြန္စြာမထင္မရွားျဖစ္ေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုရွိ၏။ ထိုဇာတ္ေၾကာင္းမွာ`မေသဆု´ျဖစ္သည္။ `နတ္ဘုရားမအီးအို႔စ္သည္ တီးသနဟူေသာ လူသားလုလင္ကို ခ်စ္ႀကိဳက္မိသည္။ တီးသနသည္ လြန္စြာေခ်ာဟူ၏။ အီးအို႔စ္သည္ မေနနိုင္ရက္ေသာေၾကာင့္ တီးသနနွင့္ ထာ၀ရေပါင္းလို၍ တီးသနအတြက္ မေသဆုကို ဇုထံေတာင္းေလသည္။ ဇုကသနားသြားၿပီး မေသဆုကို ခ်စ္သက္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေလ၏။ သို႔ေသာ္အီးအို႔စ္သည္ မအိုဆု၊ မနာဆုတို႔ကို မေတာင္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ တီးသနသည္အိုျခင္း၊ နာျခင္းေဘးကိုႀကံဳရ၏။ အီးအို႔စ္လည္းပစ္သြားသည္။ တီးသနမွာမူကား မေသဘဲအိုျခင္း၊ နာျခင္းေဘးကိုသာ ထာ၀ရခံစားရရွာေလေတာ့သတည္း။´(ဂရိရာဇ၀င္)
စုန္းျပဴး
—–
သိပၸံသုေတသီမ်ားက ထိုသို႔ေျပာနိုင္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌မူ လက္တြန္႔ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စုန္းျပဴးမ်ားပါလာမည္ စိုး၍ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားတြင္ မေကာင္းေသာအရာမ်ား ေရာပါလာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။
အမတဘ၀ကိုမိေတာ့မည္
—————–
ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ခုခု၀ယ္ရင္ ယူးစားစ္မန္ႏ်ဴရယ္ဟူေသာ စာအုပ္ကေလးမ်ားပါတတ္သည္။ ထိုသို႔ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း မန္ႏ်ဴရယ္ေခၚ လက္စြဲေလးေတာ့ ရွိသည္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇ နည္းပညာအရ ေတြ႕ရွိခ်က္ျဖစ္သည္။ ဟူးမ္မန္းဂ်ီးႏုမ္းပေရာ႕ဂ်က္ဟု သိၾကသည္။ ၂၀၀၃ တြင္ ထိုပေရာဂ်က္သည္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလံ်ကုန္က်ကာ ေအာင္ျမင္သြားသည္။ ထိုပေရာဂ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဂ်ီးႏုမ္းေလးမ်ား ေရးမွတ္ထားေသာ စီဒီျပားမ်ားကို ၀ယ္ယူနိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုစီဒီမွ မိမိတြင္ျဖစ္လာမည့္ ေရာဂါအေျခအေနစသည္တို႔ကို ႀကိဳသိကာ ႀကိဳကာကြယ္နိုင္မည္။ တစ္ခုခုခြၽတ္ယြင္းပါကလည္း အလ်င္အျမန္ ကုသနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔စီဒီသြင္းရန္မွာ ေစ်းေသးလွသည္မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ပင္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ကုန္က်ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤရာစုတြင္းမွာ ပင္ေဒၚလာရာပိုင္းကို မူးဝါေခၚ စီးပြားေရးနိယာမအရ က်ဆင္းသြားနိုင္သည္။အ ကယ္၍ထိုသို႔သာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ပါက မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။
လူေနမႈ၊လူဦးေရ၊စားေရရိကၡာ
——————–
၂၀၅၀ တြင္ ျဖစ္လာမည့္ လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ကိုေကြၽးနိုင္ဖို႔ရန္ငွာ အစားအစာ ၇၁ရာနႈန္းတိုးထုတ္ၾကရမည္။ အကယ္၍ အမတဘ၀ႏွင့္သာ ေမြးနႈန္းရွိၿပီး ေသနႈန္းနည္းေနပါလွ်င္ ကမာ႓ေျမႀကီး၏ ဒုကၡကား မည္သို႔နည္း။ ယခုအခါ ကမၻာ့လူဦးေရမွာ ၇ဘီလ်ံရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၃၀၄၀ တြင္၉ဘီလ်ံျဖစ္လာမည္။ ၂၁၀၀ တြင္ ၁၁ဘီလ်ံျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။
ဘာေၾကာင့္မင္းအိုသလဲ။
——————-
လူအိုရသည္ဆိုသည္မွာ ဆဲလ္တြင္းရွိ တီလိုမဲရ္ဟုေခၚေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါသည္။ ထိုတီလိုမဲရသည္ ခရုိမိုဆုမ္း၏ ထိပ္တြင္ရွိသည္။ တီလိုမဲရ္သည္ မ်ိဳးဆက္ပြားတိုင္း တိုတိုသြားသည္။ သေဘာမွာ အေရျပားဆဲလ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခါပြားတိုင္း ဆဲလ္ထဲရွိ တီလိုမဲရ္ကလည္း တိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ကုန္ဆံုးသြားသည္။ ယင္းကို ေဟးဖလစ္ အကန္႔အသတ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ၎နည္းအားျဖင့္ သင္အိုလာသည္။
 ေဟးဖလစ္အကန္႔ကိုဘယ္လိုတားမလဲ။
——————————-
ေဟးဖလစ္ အကန္႔အသတ္ကို တားနိုင္သည္မွာ တစ္ခုသာရွိသည္။ တီလိုမေရ႕စ္အင္ဇိုင္းျဖစ္သည္။ ၎ကို ကင္ဆာဆဲလ္ကထုတ္သည္။ ထို႔အတြက္ပင္ ကင္ဆာဆဲလ္၏ တီလိုမဲရ္ကမကုန္သြားဘဲ ဆက္လက္ျပန္႔ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကိုသံုးၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အိုျခင္းတရားကို တားဆီးနိုင္သည္။ လက္ေတြ႕ေတာ့မစမ္းသပ္ဖူးၾကေသးေပ။ ၎သေဘာသည္ ဇီ၀နာရီကိုသံပတ္ အထပ္ထပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
အမတခရီးအတြက္ခရီးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
——————————-
အမတခရီးအတြက္ဆိုလ်ွင္
၁)တစ္ရွဴးအင္ဂ်င္နီးယားရင္း တကၠေနာ္လဂ်ီကို သံုးကာ မရွိေတာ့ေသာ၊ ယိုယြင္းေနေသာ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ာ ထုတ္လုပ္နိုင္ျခင္း၊
၂)ဇီ၀နာရီကိုပရုိတင္းမ်ား အန္ဇိုင္းမ်ား၏ အကူျဖင့္ သံပတ္အထပ္ထပ္ေပးျခင္း၊
၃)မ်ိဳးရိုးဗီဇကုသနည္းကို တီထြင္အသံုးခ်ျခင္း၊
၄)ကင္ဆာအက်ိတ္အဖု မျဖစ္ခင္ႀကိဳတင္သိေစေအာင္ နာနိုဆင္ဆာေတြနွင့္ ေရာဂါရွာေဖြကုသထားျခင္းတို႔ ဟူေသာ ခရီးေဆာင္မ်ားကို လိုပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေလေတာ့သတည္း။ ။
`ဆႏၵ၀ေတာ ကႎ နာမကမၼ နသိဇၥ်တိ။´
`ဆႏၵရွိသူတို႔အတြက္မျဖစ္နိုင္သည္မွာမရွိ။´
 ေမာင္သူရ


Powered by Blogger.