လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွ ဓာတ္ဆီေလာင္းၾကသူမ်ား

တစ္ခါတရံ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျမင္ရ ၾကားရ ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပကတိ အေျခအေနထက္ ပိုလြန္းေနတတ္သည္။ အထင္ အျမင္လြဲမွားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လွည့္ေရး ထားတတ္သည္။ ရိုးရိုးေလး ျဖစ္တတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပင္လွ်င္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွ ဓာတ္ဆီ ေလာင္းၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲသြားနိုင္သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံေက်ာ္ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ မိန႔္ခြန္းကို LED Board ျဖင့္ ျပသေနသည့္ အခ်ိန္ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ “ေမေမ မိန႔္ခြန္းေျပာတဲ့ အခ်ိန္မို႔ တမင္လုပ္တာ” “ ေစာက္ က်င့္ ေတြက ယုတ္တုန္း” “မေျပာင္းလဲေသးဘူး” စသျဖင့္ မီးပ်က္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါက္ရိုးက်ိဳး ေနေသာအျမင္မ်ား ေပၚလာေတာ့သည္။

မီဒီယာ အခ်ိဳ႕က ထိုကိစၥကို သတင္းလုပ္ေရး ခဲ့ၾကၿပီး ေရးသားခဲ့ေသာ သတင္း ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္း အေရးအသားမ်ားမွာလည္း တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ႏွင့္ စာဖတ္သူကို လိုရာ က်ဳံးသြင္းသြားသည့္ သတင္း အေရးအသားမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သတင္း ကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေအာင္ သတင္း ေခါင္းစဥ္ ေပးျခင္းမွာ ျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ လည္း သတင္းေခါင္းစဥ္ ဖတ္႐ုံႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အမွန္ ကို အသားမေပးေတာ့ဘဲ အသားမ်ား တဆက္ဆက္ တုန္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတ္ဆီေလာင္းသည့္ သတင္း အေရးအသားမ်ားမွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္။

ျပည္နယ္/တိုင္း အားလုံးတြင္ အေရးႀကီး အခမ္းအနားမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါကလွ်ပ္စစ္ ဌာန သို႔ ႀကိဳတင္ ညႇိႏႈိင္း ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ဓာတ္အားျပတ္ ေတာက္မႈ မရွိေစေရး အေလးထား စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ ဌာနဘက္မွလည္း အရန္မီးစက္ ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ခ်၍ ျဖစ္ေစ သင့္ေတာ္သလို ျပန္လည္ စီစဥ္ေပးေလ့ရွိသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ထား ျခင္း မရွိျခင္း၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမွာလည္း ပုံမွန္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆမႈသာျဖစ္ေနသည္။ စေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို အမွန္တရား ဘက္ေတာ္သားဆိုသူတို႔ က အေလးေပး ေရးသားခဲ့ျခင္းမ်ား မေတြ႕ရဘဲ ပြဲဆူေစသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားထား ေသာ သတင္းမ်ား၊ Status မ်ားသာ ပလူပ်ံခဲ့သည္။

ထိုေန႔ည ျပန္လႊင့္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဌာနမွ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရး အရန္ မီးစက္ႏွင့္ အတူခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္အစကို သတင္းလုပ္ ေရးသားခဲ့ေသာ မီဒီယာမ်ား ေနာက္ ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတင္းေရးသားဖို႔ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ တစ္ဖန္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း ကို လည္း မီဒီယာမ်ားတြင္ မေဖာ္ျပၾက။ ဤကား ဓာတ္ ဆီေလာင္းျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အၿပိဳင္အဆိုင္ ဓာတ္ဆီေလာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မေတာ္တဆ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရိုးရွင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ပင္ ႀကီးမာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကန႔္လန႔္ တိုက္မႈသဖြယ္ အေရာင္ဆိုးျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ ဓာတ္ဆီ ေလာင္းၾကသူမ်ားႏွင့္ အိုဗာတင္း လုပ္တတ္သည့္ ေက်ာ္ဆန္ေကြးတို႔ အတြဲ ညီလိုက္ေသာ အခါ ေရႊေဖာ့ရိုးႏွင့္ တန္သည့္ ကိစၥရပ္သည္ပင္ ဝါးရင္းတုတ္စာ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

လူမွုကြန္ရက္ေပၚတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ဓာတ္ဆီ ေလာင္းၾကျခင္းမ်ား တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုပိုျဖစ္ လာသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းရ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ ကူသည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား တို႔ အေပၚသာ မွီခိုေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဓာတ္ဆီ ေလာင္း ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၏ သားေကာင္အျဖစ္မွ ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္မွာ တစ္ဦးခ်င္း စီ၏ အသိ၊ သတိ အေပၚသာ မွီခိုေနသျဖင့္ ေတြးဆ သတိထား ဆင္ျခင္ၾကပါေစလို႔ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါ သည္။

အယ္ဒီတာ

(ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္ Morning E-Magazine No (1) , Issue (3) ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
Powered by Blogger.